• MÅN - FRE 08.00 - 18.00 | LÖR - SÖN 09.00 - 17.00
  • Norra Ågatan 34 - 431 35 MÖLNDAL
  • 031-380 22 55

Bilverkstad

Varför måste jag göra service på bilen?
Slitage och påfrestningar är normalt för en bil. Därför är det extra viktigt att underhålla bilen så den håller längre och funkar i alla väder.
Dem vanligaste slitagen sker inne i motorn och är därför osynliga.
Därmed blir det väldigt viktigt med kontinuerlig service av bilens alla komponenter allt ifrån skyltbelysningen till rostiga bromsrör.
Dessa tre viktiga utföranden/punkter förhindrar att bilen slits ut alltför snabbt:
-Oljan ersätts med ny olja, hjälper till att bibehålla den exakta mekaniken och smörjer upp motorn så att man slipper få friktion och avlagringar i motorn.
-Oljefiltret byts ut mot nytt, medverkar till att smuts och partiklar inte hamnar i motorn.
-Luftfiltret byts ut mot nytt, kontrollerar att luftflödet är rent och att bilen går smidigt.
När man gör en intervall-service ingår en rad andra punkter, totalt är det ca 30 punkter som måste kontrolleras vid varje tillfälle till skillnad från en regulär oljeservice.
Läckage, defekter och dysfunktionella delar försämrar köregenskapen, körglädjen samt ger upphov till huvudbry för bilägaren, så när vi gör en service kontrollerar vi ovannämnda punkter och informerar kunden om eventuella funna brister.
Kunden är den som bestämmer om åtgärd skall ske.
Även om du följt serviceschemat till fullo kan andra problem uppstå men självklart hjälper vi dig med dessa.
Välkommen till oss där ett bilproblem aldrig är ett problem.
Utföranden
– Bilservice
– AC-Service
– Bil Diagnos
– Buckelservice
– Bilel
– Felsökning
Reservdelar
När du lagar din bil hos oss kan du vara säker på att du får det bästa till just din bil. Våra reservdelar tillverkas med minst samma kvalitetskrav och efter de specifikationer som biltillverkaren ställer och är då likställd med en originaldel.
Vi lämnar självklart alltid 2 års garanti på samtliga reservdelar, oavsett märke.